Dokumenty

STATUT
PLIK
Statut Spółdzielni Pobierz
REGULAMINY
PLIK
Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Pobierz
Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali Pobierz
Regulamin porządku domowego Pobierz
Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu Pobierz
Regulamin przyjmowania członków w Spółdzielni Pobierz
Regulamin rozliczania kosztów ciepła Pobierz
Regulamin rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat za używanie lokali Pobierz
Regulamin użytkowania garaży Pobierz

DOKUMENTY
PLIK
Oświadczenie o ilości osób w gosp. domowym w celu ustalenia wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi Pobierz
Oświadczenie o ilości osób w gosp. domowym w celu ustalenia wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi – dla rodzin wielodzietnych Pobierz
Wniosek o przesyłanie korespondencji pocztą e-mail Pobierz
Formularz zgłoszeniowy EBOK Pobierz
Oświadczenie o liczbie zameldowanych i zamieszkałych osób Pobierz
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM Pobierz
Dane osobowe do aktu notarialnego Pobierz
Oświadczenie o rezygnacji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Pobierz
Kwestionariusz danych osobowych – dot. osób niebędących członkami spółdzielni
Pobierz
Kwestionariusz danych osobowych – dot. członków spółdzielni Pobierz
Wniosek o aktualizację danych osobowych Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym i/lub braku zadłużenia na lokalu Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu założenia Księgi Wieczystej dla lokalu Pobierz
Wniosek rzeczoznawcy majątkowego o udostępnienie danych osobowych Pobierz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni działając na podstawie art. 13 RODO przedstawia poniżej następujące klauzule informacyjne:

KLAUZULE INFORMACYJNE
PLIK
klauzula informacyjna dla Członków Spółdzielni lub osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Pobierz
klauzula informacyjna dla kontrahentów Spółdzielni Pobierz
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Pobierz
klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Pobierz
klauzula informacyjna dla kandydatów w wyborach do organów Spółdzielni Pobierz
klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię Pobierz
klauzula informacyjna dla monitoringu – Koziegłowy, os. Leśne 1A Pobierz
klauzula informacyjna dla monitoringu – Koziegłowy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27A i 27B Pobierz
klauzula informacyjna dla monitoringu zakładowego – zarząd spółdzielni i sala działu GZM Pobierz
klauzula informacyjna – przyjmowanie i obieg korespondencji w Spółdzielni Pobierz
klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych Pobierz

Wnioski

      Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach

      os. Leśne 18A
      62-028 Koziegłowy

      NIP: 7770020597 | KRS: 0000095117
      Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
      VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

      Biuro

      Biuro czynne:
      pon. 7.00 – 17.00
      wt.-czw. 7.00 – 15.00
      pt. 7.00 – 13.00