os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

DOKUMENTY

DOKUMENTY
POBIERZ
Oświadczenie o ilości osób w gosp. domowym w celu ustalenia wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi
Oświadczenie o ilości osób w gosp. domowym w celu ustalenia wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi – dla rodzin wielodzietnych
Wniosek o przesyłanie korespondencji pocztą e-mail

Formularz zgłoszeniowy EBOK

Oświadczenie o liczbie zameldowanych i zamieszkałych osób

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM

Dane osobowe do aktu notarialnego

Oświadczenie o rezygnacji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Kwestionariusz danych osobowych – dot. osób niebędących członkami spółdzielni

Kwestionariusz danych osobowych – dot. członków spółdzielni

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym i/lub braku zadłużenia na lokalu

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu założenia Księgi Wieczystej dla lokalu