Informacja o wszczęciu procedury związanej z usunięciem drzewa

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody

z dn.  16 kwietnia 2004 r.  (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880)

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Wydziału Klimatu i Środowiska na ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przez nas administrowanym.

Drzewo szt. 1 z gat. wierzba o obwodzie pnia 115 cm na wysokości 1,3 m; rosnące przed bud. nr 49 na ul. Małachowskiego w Poznaniu na terenie zielonym, powód – drzewo uschnięte.

UWAGA!

Usunięcie ww. drzewa  nastąpi po wydaniu i uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji Wydziału Klimatu i Środowiska w Poznaniu dla wyżej wymienionego wniosku.

Wyznaczamy termin 30 dni na zgłaszanie uwag począwszy od dnia 08.07.2024 r.

Sprawę prowadzi: Sylwia Wolska, tel. 61 8111-575.

Skip to content