NAJLEPSZY GOSPODARZ DOMU W ROKU 2017

W dniu 27 listopada br. zebrała się Komisja Konkursowa Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego ds. wyłonienia najlepszego Gospodarza Domu w roku 2017.

Komisja dokonała analizy i oceny całorocznej pracy wszystkich gospodarzy domów. Jak zawsze, podstawę oceny stanowiły karty utrzymania porządku na terenach obsługiwanych nieruchomości, wyniki z wiosennej i jesiennej kontroli stanu BHP i Ppoż. oraz opinie mieszkańców wyrażone w trakcie roku i na kuponach konkursowych nadesłanych przez czytelników miesięcznika Karolinka.

Z wyróżnionymi gospodarzami domów w dniu 4 grudnia spotkał się prezes Spółdzielni Ryszard Jaroniec

Prezes Spółdzielni zanim wręczył wyróżnienia powiedział, że coroczny konkurs organizowany jest po to, aby pamiętać i doceniać pracę ludzi często niezauważaną przez innych, podkreślił także ich ważną rolę w systemie obsługi zasobów Spółdzielni.

Tytuł „NAJLEPSZY GOSPODARZ DOMU” w roku 2017 otrzymała pani Emilia Kucemba dbająca o rejon Os. Leśnego 7D i 13. Drugie miejsce przyznano panu Janowi Twarowskiemu obsługującemu rejon Osiedla Leśnego 17, 18 i 18B, trzecie miejsce panu Jackowi Miękisiak obsługującemu rejon Os. Leśnego 3A-D i 4A-D.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie NAJLEPSZY GOSPODARZ DOMU W ROKU 2017 z prezesem Ryszardem Jarońcem: Emilia Kucemba, Jan Twarowski i Jacek Miękisiak

Komisja przyznała także wyróżnienia dla pani Barbary Miler (rejon Os. Leśne 18A i 18C), pani Barbary Wolskiej (rejon ul. Poznańskiej 16 A-C), oraz dla pani Elżbiety Boguszewskiej (rejon Os. Leśne 16).

Wszyscy wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne, a pierwsza trójka także nagrody.

- Jedną z cech dobrego gospodarza domu powinien być bardzo dobry kontakt z mieszkańcami, ponieważ jest on pierwszym ogniwem w systemie zarządzania i obsługi zasobów Spółdzielni, od którego zależy szybkość i jakość reagowania pozostałych służb spółdzielni - między innymi odpowiedzialnych za usuwanie usterek i awarii. Nagrodzeni gospodarze wyróżniają się także dużym zaangażowaniem oraz doskonałą organizacją pracy.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Komisja nie miała łatwego zadania, ponieważ z roku na rok rośnie poziom świadczonych usług przez coraz to większe grono gospodarzy domów. W spotkaniu udział wzięli szefowie firm zatrudniających gospodarzy domów i pracownicy Spółdzielni nadzorujący ich pracę, zatem była okazja do wymiany uwag i spostrzeżeń.

TYTUŁ LIDERA ZOBOWIĄZUJE

W dniu 29 września 2017r. na zamku w Kliczkowie po raz czwarty rozdano nagrody Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej - czyli spółdzielniom, które w sposób wyjątkowy dbają o swoje zasoby i lokatorów.
Konkurs zorganizowany przez redakcję miesięcznika "Administrator" miał na celu wyłonienie najlepszych spółdzielni w 2017 r. Wśród prawie 40 laureatów ponownie znalazła się nasza Spółdzielnia.

Prezes Ryszard Jaroniec prezentuje statuetkę przyznaną Spółdzielni wraz z tytułem "LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI 2017" w kategorii spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji

Laureatami konkursu zostały spółdzielnie mieszkaniowe, które wyróżniają się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także ciekawymi inicjatywami na rzecz swoich członków, przedsiębiorczością i umiejętnością sprawnego poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych przepisów prawa.
Jury wyłoniło laureatów konkursu w czterech kategoriach, według kryterium wielkości spółdzielni oraz podziału na spółdzielnie uzyskujące przychody z inwestycji i spółdzielnie bez tychże przychodów. Najliczniejszą grupę laureatów stanowią spółdzielnie średnie bez przychodów z inwestycji.
Uroczysta gala jest miejscem nie tylko wręczenia statuetki i dyplomu, lecz także nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielami branży oraz wymiany doświadczeń - co w szybko zmieniającej się rzeczywistości jest szczególnie cenne dla właściwego jej interpretowania. Dyplom LIDERA zamieszczamy na podstronie.

UPORCZYWA PRACA PRZYNOSI OWOCE

W Rynie 14 czerwca 2017 r. spotkali się laureaci tegorocznej VII edycji Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych, tam odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Miło nam poinformować, że nasza Spółdzielnia w swojej grupie zajęła pierwsze miejsce.

W kategorii spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji pierwsze miejsce zajęła Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach, drugie miejsce zajęła SM w Nowym Tomyślu, a trzecie Bełchatowska SM.

GODŁO - WYRÓŻNIK SOLIDNOŚCI I JAKOŚCI

W dniu 27 maja 2017 roku zakończona została XXVII Edycja Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”. Finał tej edycji Konkursu organizowanego każdego roku przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego odbył się w Poznaniu. Spółdzielnia Mieszkaniowa im 23 Lutego już po raz czwarty została wyróżniona Certyfikatem Godła „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland” oraz…

Kapituła Konkursu za wieloletnią wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego - wyróżniła Spółdzielnię Statuetką Hipolita, którą wraz z Certyfikatem z rąk prezydenta Towarzystwa dr Mariana Króla odebrali prezes Ryszard Jaroniec i przewodniczący RN Czesław Orlik

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od roku 1992. Godło „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland” to – jak powszechnie już wiadomo – znak jakości usankcjonowany przez Unię Europejską może być w drodze konkursu jakości przyznany dla każdej firmy, organizacji i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak też dla każdego produktu i każdej usługi obecnych na rynku w Polsce. Godło to stanowi wyróżnik solidności i jakości.

Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług to ustalona już tradycja eksponowania i promowania firm produkcyjnych i usługowych uznanych w Polsce za najlepsze spośród dobrych, prezes Ryszard Jaroniec (pierwszy z lewej) wśród laureatów XXVII edycji konkursu

35 LAT - JUBILEUSZOWE PODSUMOWANIE

03 marca br. w dniu obchodów 35 rocznicy powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach na uroczystym spotkaniu Prezes Spółdzielni Ryszard Jaroniec powiedział:

"Dzisiejsze osiągnięcia Spółdzielni, możliwe były dzięki pracy i dużemu zaangażowaniu ludzi, zarówno członków Rady Nadzorczej, pracowników i członków Spółdzielni jak też pracowników urzędów i firm z nami współpracujących.

Chciałbym więc podziękować wszystkim tym, którzy złożyli się na sukces Spółdzielni, którzy dla niej pracowali, wspomagali i współpracowali z nią.

Na koniec chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim byłym i obecnym członkom samorządu spółdzielczego, członkom Spółdzielni, którzy zawsze w miarę swoich możliwości i kompetencji nas wspierali, oraz pracownikom spółdzielni, bez pracy których trudno byłoby osiągnąć to, czego dokonaliśmy w minionym okresie. Wszystkim nam życzę kolejnych udanych lat."

Uroczystości z okazji jubileuszu Spółdzielni, a szczególnie koncerty zespołu „PERFECT” i „Grupy MoCarta” były możliwe dzięki hojności sponsorów, którym w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu i mieszkańców Spółdzielni serdecznie dziękujemy.

Wyróżnienia

35 Lecie SM

Aktualności

Komunikaty

Przetargi

Sprzedaż gruntów

Oferta

Praca

Awarie

Dodatek mieszkaniowy

Miesięcznik Karolinka

Grudzień 2017

FUNDUSZ WODOCIĄGOWY AQUANET SA

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki

Elektrośmieci GOAP