Klub Seniora działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach został utworzony w ramach działania Klubu Karolinka w 1984 roku. Początkowo Klub mieścił się na Karolinie na tyłach obecnego Sklepu Carrefour Market. Był to wtedy jedyny Klub Seniora w gminie Czerwonak i uczęszczało do niego ponad 100 seniorów. W latach 1990-2000 Klub zawiesił swoją działalność, którą rozpoczął ponownie w grudniu 2001 roku na Os. Leśnym 12B. Od 2001 roku kierownikiem Klubu jest pan Wojciech Błażejczyk. Członkami Klubu mogą zostać osoby które ukończyły 55 rok życia i mieszkają w zasobach Spółdzielni oraz terenach przyległych do zasobów Spółdzielni. Władzami i organami Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu, oraz Rada Społeczna Klubu, a jego działalność oparta jest o Regulamin Klubu.

Obecnie prowadzone są trzy grupy seniorów którzy spotykają się w lokalach położonych na os. Leśnym 17, 18B oraz w Czerwonaku na os. Przylesie 8 i które zrzeszają łącznie 130 seniorów. W Klubie odbywają się różne zajęcia stałe takie jak zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne), gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia komputerowe, oraz spotkania przy kawie. W programie realizowane są liczne spotkania okolicznościowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki oraz Wigilie. Odbywają się także prelekcje i pogadanki o różnorodnej tematyce, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz różne wyjazdy. Nasi seniorzy biorą udziały w różnych przedstawieniach teatralnych, konkursach pieśni ludowej, organizują Jasełka dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Koziegłowach.

Dzięki przynależności do Klubu nasi seniorzy nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę i aktywnie spędzają czas, ale również zacieśniają łączące ich więzi w grupie, realizują swoje potrzeby i przekonują się o tym, że życie seniora ma znaczenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach

os. Leśne 18A
62-028 Koziegłowy

NIP: 7770020597 | KRS: 0000095117
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro

Biuro czynne:
pon. 7.00 – 17.00
wt.-czw. 7.00 – 15.00
pt. 7.00 – 13.00