os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Z dniem 1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są rodziny wielodzietne, których członkowie posiadają Karty Dużej Rodziny i uiszczają obecnie kwotę przekraczającą 70 zł. Powyższy zapis oznacza, że każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób, a każda 6 i kolejna osoba, będąca członkiem rodziny wielodzietnej, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców spełniających powyższe kryteria o złożenie oświadczenia i okazanie Kart Dużej Rodziny należących do każdego członka rodziny wielodzietnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dziale Opłat (pok. nr. 15). Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komunikat ZM „GOAP” w przedmiotowej sprawie znajduje się tutaj.