os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Zmiany przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szanowni Mieszkańcy,

Przekazujemy pismo jakie otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym ze Związku Międzygminnego GOAP. Pismo dotyczy zmian jakie wprowadziła nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 roku. Pismo dostępne tutaj.