os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Zmiana numerów kont bankowych

Informujemy mieszkańców budynków:

  • os. Leśne 11, 12ABC, 13, 14A-E, 15AB, 16, 17, 18, 18A-C (Koziegłowy)
  • ul. Piłsudskiego 5-15 (Koziegłowy)
  • ul. Kutrzeby 1, 2, 5 (Pobiedziska),

że od 1 października 2020 r. wpłaty dotyczące opłat za mieszkanie obsługuje bank PKO BP o/Poznań. Informacje dotyczące nowych kont zostaną lub zostały do Państwa wysłane.

Prosimy o stosowanie nowego numeru konta począwszy od płatności za miesiąc październik 2020 r. Osoby które posiadają stałe zlecenia w bankach lub dokonują płatności drogą elektroniczną proszone są o zgłoszenie zmiany w banku z konta, którego dokonywane są płatności lub dokonanie zmiany w bankowości elektronicznej. Osoby, które korzystają z blankietów opłat otrzymają blankiety z nowym numerem konta.