os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Wyrok w sprawie zakręconych grzejników

„To, że lokator zakręca zawory w kaloryferach po to, by oszczędzić, nie zwalnia go z konieczności płacenia rachunków za ogrzewanie. Nie ma zgody na bezpłatne korzystanie z ciepła z sąsiednich mieszkań – orzekł Sąd Najwyższy w sporze pomiędzy lokatorem a spółdzielnią mieszkaniową.”

Historia pewnego mieszkańca Łodzi wskazuje na to, że zakręcając kaloryfery w okresie grzewczym nie zwalnia nas z opłat za koszty ogrzewania wspólnego, tak zwanego zimnego odparowania. Wyrok Sądu Rejonowego na rzecz pozwanego w sprawie pozwu spółdzielni mieszkaniowej o zwrot nadpłat w rozliczeniach kosztów ogrzewania prokurator generalny zaskarżył skargą nadzwyczajną. Sąd Najwyższy jednak na podstawie braku spójnego uzasadnienia. Swoją decyzję jednak uzasadnił:

„– Powód, świadomie rezygnując z ogrzewania czterech pomieszczeń w mieszkaniu przez zakręcenie grzejników, korzystał z ciepła dostarczanego przez sąsiednie ogrzewane pomieszczenia, i ciepło takie nie jest zwolnione od opłaty – wskazał w uzasadnieniu wyroku sędzia SN Leszek Bosek.”

Zainteresowanych sprawą prosimy o zapoznanie się z artykułami na stronach internetowych, które są źródłem informacji: Money.plRzeczpospolita lub postanowieniem SN w sprawie I NSNc 51/19