os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Wnioski

Wybierz wniosek / zaświadczenie

Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oznaczonego adresowo:

którego jestem właścicielem, w celu przedłożenia w

Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

Niniejszym wnoszę o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oznaczonego adresowo:

dla którego posiadam tytuł prawny, celem przedłożenia w

Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o posiadanym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w

celem przedłożenia w Sądzie do założenia księgi wieczystej.

Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

W związku z ofertą sprzedaży lokali w inwestycji realizowanej w Koziegłowach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 w trybie deweloperskim przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. 23 Lutego w Koziegłowach, wnoszę/wnosimy o dokonanie rezerwacji na okres 3 dni:

lokalu mieszkalnego nr

komórki lokatorskiej nr

prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr

miejsca postojowego nr

Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia na lokalu mieszkalnym, o tytule prawnym

oznaczonego adresowo:

w celu przedłożenia w

* wypełnienie pół oznaczonych * jest obowiązkowe

Imię i nazwisko*

Email*

Telefon*

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku zadłużenia na lokalu niemieszkalnym, o tytule prawnym

oznaczonego adresowo:

w celu przedłożenia w

* wypełnienie pół oznaczonych * jest obowiązkowe