os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Wniosek do Aquanetu

Prezes Zarządu naszej Spółdzielni wystąpił do AQUANET Spółka Akcyjna o rozważenie możliwości przeprojektowania i przebudowy kolektorów kanalizacyjnych znajdujących się w Koziegłowach.

Od kilku lat, w chwili występowania większych opadów deszczu, istniejąca kanalizacja deszczowa (będąca własnością spółki Aquanet), znajdująca się na terenach należących do naszej Spółdzielni oraz Gminy Czerwonak, nie jest w stanie odprowadzić wód opadowych, co prowadzi do podtopień i zalań mienia naszych mieszkańców jakich doświadczyliśmy w ostatnim czasie.
Ponieważ Spółdzielnia nie jest właścicielem sieci deszczowej oraz nie posiada narzędzi, ani nie ma praktycznie żadnych możliwości organizacyjno-technicznych zmierzających do zaradzenia i przeciwdziałania podtopieniom, Prezes Zarządu Spółdzielni zwrócił się do Spółki Aquanet z wnioskiem o wskazanie, kiedy możemy oczekiwać rozpoczęcia prac polegających na przebudowie istniejących kolektorów na większe, które będą w stanie odebrać większe ilości wody opadowej tym samym zabezpieczając przed przyszłymi zalaniami.

Poniżej pełna treść pisma. O dalszych postępowaniach w przedmiotowej sprawie będziemy informować.

Link do PDF