os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Walne Zgromadzenie przesunięte na inny termin

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach informuje, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego odwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków (WZ) planowane w terminie 6 – 15 kwietnia br.

Decyzja o nowym terminie WZ podjęta zostanie przez Zarząd w terminie późniejszym, a stosowne komunikaty zostaną wywieszone na Państwa klatkach schodowych.

 

Zarząd Spółdzielni