os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Usunięcie drzew

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrodyz dn.  16 kwietnia 2004 r.  (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Wójta Gminy Czerwonak o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przez nas administrowanym.

  • Drzewo szt. 1 z gatunku jarzębina o obwodzie pnia 32 i 20 cm na wysokości 1,3 m; rosnące przed budynkiem na ul. Poznańskiej 15C w Koziegłowach – powód drzewo uschło.
  • Drzewo szt. 1 z gatunku lipa o obwodzie pnia 146 cm na wysokości 1,3 m; rosnące w pasie drogi wewnętrznej przed budynkiem na ul. Poznańskiej 15B w Koziegłowach – powód drzewo uschło.

UWAGA!

Usunięcie ww. drzew  nastąpi po wydaniu i uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji Wójta Gminy Czerwonak dla wyżej wymienionego wniosku.
Wyznaczamy termin 30 dni na zgłaszanie uwag począwszy od dnia 09.10.2019 r.

Sprawę prowadzi:
Dariusz Sobala
Tel. 61 8111-575