os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Usunięcie drzew

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Wójta Gminy Czerwonak o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przez nas administrowanym.

  • Drzewo iglaste szt. 1 z gat. świerk o obwodzie pnia 56 cm na wysokości 1,3 m; rosnące przed bud. nr 15D na ul. Poznańskiej w Koziegłowach na terenie zielonym, powód – pisemny wniosek lokatorów.

UWAGA!

Usunięcie ww. drzewa nastąpi po wydaniu i uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji Wójta Gminy Czerwonak dla wyżej wymienionego wniosku.
Wyznaczamy termin 30 dni na zgłaszanie uwag począwszy od dnia 16.02.2021 r.

Sprawę prowadzi:
Sylwia Wolska
Tel. 61 8111-575