os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Usunięcie drzew

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przez nas administrowanym.

  • Drzewo szt. 1 z gat. klon o obwodzie pnia 77 cm na wysokości 1,3 m; rosnące przy placu zabaw na ul. Graszyńskiego w Murowanej Goślinie na terenie zielonym, powód – drzewo uschnięte.
  • Drzewo szt. 1 z gat. klon o obwodzie pnia 48 cm, 70 cm, 50 cm na wysokości 1,3 m; rosnące przy bud. nr 5 od strony balonów na ul. Graszyńskiego w Murowanej Goślinie na terenie zielonym, powód – drzewo chore, obumiera, znaczny przechył pnia.

UWAGA!

Usunięcie ww. drzewa nastąpi po wydaniu i uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina dla wyżej wymienionego wniosku.
Wyznaczamy termin 30 dni na zgłaszanie uwag począwszy od dnia 21.01.2021 r.

Sprawę prowadzi:
Sylwia Wolska
Tel. 61 8111-575