os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Usunięcie drzew

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody z dn.  16 kwietnia 2004 r.  (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Wójta Gminy Czerwonak o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przez nas administrowanym.

  • Drzewo szt. 1 z gat. Brzoza o obwodzie pnia 78 cm na wysokości 1,3 m; rosnące przed bud. nr 4 na os. Przylesie w Czerwonaku  na terenie zielonym – powód drzewo uschło.
  • Drzewo szt. 1 z gat. Jarzębina o dwóch pniach o obwodzie 50/35 cm na wysokości 1,30 m rosnące przed bud. nr 5 na os. Przylesie w Czerwonaku na terenie zielonym- powód drzewo uschło.
  • Drzewo szt. 1 z gat. Klon o obwodzie pnia 101 na wysokości 1,3 m rosnące przed bud. 6 na os. Przylesie w Czerwonaku na terenie zielonym- powód drzewo uschło

UWAGA!

Usunięcie ww. drzew  nastąpi po wydaniu i uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji Wójta Gminy Czerwonak dla wyżej wymienionego wniosku.
Wyznaczamy termin 30 dni na zgłaszanie uwag począwszy od dnia 28.10.2019 r.

Sprawę prowadzi:
Dariusz Sobala
Tel. 61 8111-575