os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Usunięcie drzew – Koziegłowy

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Wójta Gminy Czerwonak o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przez nas administrowanym.

  • Drzewo lipa 1 szt. o obwodzie pnia na wysokości 5cm 80 cm, zlokalizowane przed budynkiem Ul. Piłsudskiego 11 w Koziegłowach na terenie zielonym od strony zachodniej budynku.
  • Drzewo buk 1 szt. o obwodzie pnia na wysokości 5cm 60 cm, zlokalizowane przed budynkiem 12A wejście 2 na os. Leśnym w Koziegłowach na terenie zielonym od strony południowej budynku.

Wymienione drzewa są uschnięte.

UWAGA!

Usunięcie ww. drzewa nastąpi po wydaniu i uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji Wójta Gminy Czerwonak dla wyżej wymienionego wniosku.
Wyznaczamy termin 30 dni na zgłaszanie uwag począwszy od dnia 23.08.2021 r.

Sprawę prowadzi:
Jacek Ciechanowicz
Tel. 61 8111-574