os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

RODO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni działając na podstawie art. 13 RODO przedstawia poniżej następujące klauzule informacyjne:

KLAUZULE INFORMACYJNE
POBIERZ
klauzula informacyjna dla Członków Spółdzielni lub osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni
klauzula informacyjna dla kontrahentów Spółdzielni
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni
klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni
klauzula informacyjna dla kandydatów w wyborach do organów Spółdzielni
klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię
klauzula informacyjna dla monitoringu – Koziegłowy, os. Leśne 1A
klauzula informacyjna dla monitoringu – Koziegłowy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27A i 27B
klauzula informacyjna dla monitoringu zakładowego – zarząd spółdzielni i sala działu GZM
klauzula informacyjna – przyjmowanie i obieg korespondencji w Spółdzielni
klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni działając na podstawie art. 13 RODO przedstawia poniżej następujące klauzule informacyjne:

KLAUZULE INFORMACYJNE
POBIERZ
klauzula informacyjna dla Członków Spółdzielni lub osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni
klauzula informacyjna dla kontrahentów Spółdzielni
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni
klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni
klauzula informacyjna dla kandydatów w wyborach do organów Spółdzielni
klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię