os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

REGULAMINY

REGULAMINY
POBIERZ
Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni
Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali
Regulamin porządku domowego
Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
Regulamin przyjmowania członków w Spółdzielni
Regulamin rozliczania kosztów ciepła
Regulamin rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat za używanie lokali
Regulamin użytkowania garaży