os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Pierwszy remont w tym roku zakończony

Informujemy że zakończone zostały prace remontowe balkonów budynku Os. Przylesie 7 w Czerwonaku. Prace obejmowały usunięcie warstwy wyrównawczej, ułożenie nowej hydroizolacji z wywinięciem, ułożenie płytek wraz cokolikiem, ocieplenie stropu balkonów/loggii i boków (tzw. żyletek) wraz z położeniem nowego tynku i malowaniem. Zostały zmienione barierki balkonów oraz sposób ich zamocowania gwarantujący dłuższą żywotność balkonów w dobrym stanie.

Jednocześnie informujemy o rozpoczynającym się remoncie balkonów budynku Os. Leśne 9 w Koziegłowach. Remont będzie przeprowadzony w takim samym zakresie jak podano wyżej.
W początkowej fazie będą ustawione rusztowania i nastąpi demontaż: wycięcie i usunięcie barierek oraz skucie i usunięcie wylewki. Prace poprzedzone będą zabezpieczeniem wyjść na balkon.
Szczegółowe informacje wywieszone zostały w formie komunikatu na drzwiach wejściowych do klatek schodowych.

Czerwonak, os. Przylesie 7

Koziegłowy, os. Leśne 9