os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Odpowiedź w sprawie wyrównania szkód spowodowanych przez dziki

Otrzymaliśmy pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stanowiące odpowiedź na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach dotyczący możliwości wyrównania szkód wyrządzonych przez dziki na obszarach stanowiących zasoby administrowane przez Spółdzielnię. W przedmiotowym piśmie Urząd Wojewódzki wskazał w szczególności, że „to gmina – działająca poprzez swój organ wykonawczy – jest podmiotem odpowiedzialnym za inicjowanie działań interwencyjnych w sytuacji incydentalnego pojawienia się dzikiego zwierzęcia poza terenem jego naturalnego bytowania (np. na terenie zabudowanym). W konsekwencji to na samorządzie będą ciążyły koszty odłowu, odstrzału i transportu dzikich zwierząt występujących w miastach”.
Pełna treść pisma poniżej.

Odpowiedź Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA