os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

GOAP informuje przedsiębiorców

Spółdzielnia informuje przedsiębiorców, że jest możliwość zmniejszenia opłaty za śmieci. Przedsiębiorcy, którzy całkowicie zawiesili swoją działalność albo którzy znacząco ograniczyli ilość odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie mogą ograniczyć koszty związane z wywozem odpadów poprzez złożenie stosownego oświadczenia do Spółdzielni. Oświadczenia prosimy wysyłać drogą mailową, poprzez pocztę tradycyjna lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do Spółdzielni. Na tej podstawie Spółdzielnia złoży do GOAP deklaracje zmniejszającą. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca po nastąpieniu zmiany.

 

źródło: https://www.goap.org.pl/aktualności/168-komunikat-zarządu-związku-międzygminnego-goap-dla-przedsiębiorców-dotkniętych-wstrzymaniem-lub-znacznym-ograniczeniem-zakresu-prowadzonej-działalności