os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Dokarmianie ptaków

Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem dokarmiania ptaków przez mieszkańców. Ptaki te szybko przyzwyczajają się do miejsc ich dokarmiania, zbierają się w duże stada, brudząc i zanieczyszczając tereny swoimi odchodami i pierzem. Dokarmianie ptaków chlebem szkodzi, ponieważ zawiera on dużo soli, której ptaki nie powinny jeść. Po za tym pieczywo szybko się psuje i pleśnieje. Powinniśmy je wyrzucać do pojemników na BIO odpady, albo kompostować. Gołębie mogą być także źródłem zakażeń dla ludzi i nieść zagrożenie rozwojem różnych chorób. Ich odchody, pióra i gniazda są idealnym siedliskiem dla bakterii, wirusów i grzybów. Ponadto poprzez dokarmianie ptaków i powstałe przez to resztki zalegające na trawnikach przyciągamy dziki, gryzonie i inne pasożyty, stanowiąc realne zagrożenie sanitarne, nie wspominając już o estetyce takiego miejsca. Ptasie odchody zanieczyszczają i niszczą balkony, parapety, elewacje budynków oraz tereny wokół bloków. Usuwanie skutków działania ptaków jest kosztowne i wymaga zaangażowania środków które można by wydatkować na poprawę infrastruktury naszych osiedli.

 

 

Spółdzielnia podejmuje wiele działań mających na celu zabezpieczenie naszego wspólnego mienia przed oddziaływaniem ptaków, jednak nasze działania niweczone są przez dokarmianie. Ptaków na naszych osiedlach jest coraz więcej, gdyż nie mają tutaj naturalnych wrogów i czują się tu bezpiecznie. Pamiętać należy, że od połowy marca do połowy października trwa okres ochronny ze względu na okres lęgowy ptaków. Nie można niszczyć ich gniazd, remontować budek lęgowych, czy podejmować innych działań, które im zagrażają.

Mimo, że samo dokarmianie ptaków nie jest czynnością prawnie zakazaną, jednak osoby karmiące ptaki narażają się na karę grzywny na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń tj. za zanieczyszczanie czy zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności. Przepis ten mówi o tym, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród. Trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500zł…