os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Dbamy o zieleń

W związku ze zmieniającymi się na przestrzeni ostatnich lat warunkami klimatycznymi w naszym kraju polegającymi na występowaniu suszy hydrologicznej (brak opadów) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach zmienia zasady sposobu koszenia terenów zielonych w swoich zasobach. Terminy koszeń pielęgnacyjnych oraz ich zakres będzie dostosowywany do panujących warunków atmosferycznych oraz stanu roślinności przy zastosowaniu poniższych zasad:

    • obowiązywać będzie podwyższona wysokość koszenia,
    • koszenie w pełnym zakresie realizowane będzie od strony północnej i zachodniej, w mniejszym zakresie od strony południowej,
    • obszary wyschnięte nie będą koszone lub koszenie będzie realizowane punktowo przy użyciu tylko podkaszarek.

Pierwsze koszenie pielęgnacyjne na terenach Spółdzielni rozpocznie się w tym tygodniu.