Regulaminy

Regulamin gospodarowania lokalami użytkowymi.

Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy.

Regulamin porządku domowego.

Regulamin prezydium i komisji stałych rady nadzorczej.

Regulamin przyjmowania członków w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Regulamin Rady Nadzorczej.

Regulamin ustalania i rozliczania kosztów inwestycji

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funuszu remontowego.

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni.

Regulamin użytkowania garaży.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach

Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Dokumenty

Wyróżnienia