Regulaminy

Regulamin gospodarowania lokalami użytkowymi.

Regulamin gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i wykorzystywania funduszy.

Regulamin porządku domowego.

Regulamin prezydium i komisji stałych rady nadzorczej.

Regulamin przyjmowania członków w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Regulamin Rady Nadzorczej.

Regulamin ustalania i rozliczania kosztów inwestycji

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funuszu remontowego.

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni.

Regulamin użytkowania garaży.

Regulamin zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowe.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach

Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach.

Dokumenty

Wyróżnienia