RODO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni działając na podstawie art. 13 RODO przedstawia poniżej następujące klauzule informacyjne:

Wyróżnienia