Prawidłowe wentylowanie mieszkań

Jednym z najważniejszych czynników, od których zależy komfort przebywania w mieszkaniu jest odpowiednia jakość powietrza.

Odpowiednia jakość powietrza zależy od odpowiedniej wentylacji lokalu, tj. wymiany powietrza realizowanej poprzez jego dostarczenie i usuwanie z pomieszczeń. W budynkach wielorodzinnych odbywa się to najczęściej poprzez wentylację grawitacyjną zwaną też naturalną. Wentylacja grawitacyjna jest to proces wymiany powietrza, wykorzystujący różnice gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia/lokalu.

Stosowane przed laty metody budownictwa, w tym zwłaszcza drewniana stolarka okienna w sposób naturalny, przez nieszczelności konstrukcji okna dawała możliwość napływu powietrza zewnętrznego do mieszkania.

Współczesne technologie budowlane, a także ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, montaż okien o dużej termoizolacyjności profili i szyb oraz montaż termoizolacyjnych drzwi wejściowych do mieszkań doprowadziły do otrzymania mieszkań o wysokiej szczelności wobec hałasu, jak i powietrza. O ile ta pierwsza cecha jest jak najbardziej pożądana, to druga - brak dostępu powietrza z zewnątrz - może powodować niekorzystne warunki dla użytkowników lokali.

Pomieszczenia bez prawidłowej wentylacji narażone są na:
• wzrost poziomu wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów (często w narożnikach mieszkania) oraz kondensację pary wodnej na „zimnych” elementach budowlanych, w szczególności na ścianach zewnętrznych,
• kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe,
• niedobór powietrza potrzebnego do spalania gazowego.
• odwrotny przepływ powietrza, tj. napływ powietrza do pomieszczeń przez jedną lub więcej kratek wywiewnych. który występuje w sytuacji braku dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań.

Każdy z wymienionych czynników nie tylko obniża komfort użytkowania mieszkania, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a w skrajnie niekorzystnych przypadkach, nawet dla życia mieszkańców.

Dla właściwego wentylowania pomieszczeń istotne jest zapewnienie przepływu powietrza od elementów nawiewnych do kanałów wyciągowych. Niezwykle ważny jest kierunek przepływu powietrza – z pomieszczeń „czystych” (pokoje, sypialnie) do pomieszczeń o dużym nasileniu wydzielania zanieczyszczeń (kuchnia, łazienka, WC).

Każde mieszkanie wyposażone jest w wentylację grawitacyjną - kratki wentylacyjne umieszczone są w pomieszczeniach kuchni, łazienki i wc.

Typowy przepływ powietrza w mieszkaniu wygląda następująco: powietrze zewnętrzne doprowadzone za pomocą np. nawiewników, rozszczelnionych lub otwartych okien do pokoi, przepływa do przedpokoju, a następnie do pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni, skąd kanałem wentylacyjnym usuwane jest na zewnątrz.

Warunkiem swobodnego przepływu powietrza jest:
• umożliwienie dopływu świeżego powietrza do lokalu,
• podcięcie drzwi do pokoi ( wymiar prześwitu to min 80 cm2),
• wykonanie w drzwiach kuchni, łazienki i WC otworów w dolnej części o łącznej powierzchni 220 cm2,
• utrzymywanie kratek wentylacyjnych w stanie umożliwiającym swobodny przepływ powietrza (absolutny zakaz ich zasłaniania, ograniczania ich powierzchni przez podłączanie okapów nadkuchennych, zakładanie różnego rodzaju wentylatorów oraz innych elementów zmniejszających powierzchnię czynną kratki wentylacyjnej, zatykanie folią czy papierem).

Każdy użytkownik mieszkania musi pamiętać, iż codzienna eksploatacja mieszkania wiąże się z notorycznym wytwarzaniem pary wodnej. I tak np.:
- prace domowe jak gotowanie dają 500 g pary wodnej w ciągu godziny,
- człowiek śpiący wydziela 30 g pary wodnej w ciągu godziny, a pracując fizycznie nawet do 200 g pary wodnej w ciągu godziny,
- największe stężenie pary wodnej powstaje w trakcie prania i suszenia bielizny, a nawet rośliny doniczkowe są źródłem tworzenia pary wodnej.

Łącznie przy przeciętnym użytkowaniu mieszkania codzienne daje to ogółem kilkanaście kilogramów pary wodnej, która winna zostać wyprowadzona systemem wentylacyjnym na zewnątrz. W przeciwnym wypadku zostaje ona pochłaniania przez przedmioty i ściany dając w efekcie niszczenie substancji mieszkaniowej.

Mieszkańcy mają duży wpływ na działanie wentylacji grawitacyjnej w swoich mieszkaniach ponieważ mogą bezpośrednio regulować ilość powietrza zewnętrznego przez stosowanie rozszczelnienia mechanicznego okien lub otwarcie tych okien. Wielkość dopływu powietrza zewnętrznego wpływa bezpośrednio na intensywność wentylacji grawitacyjnej oraz prawidłowość jej działania (eliminacja odwrotnych przepływów w przewodach).

Absolutne minimum stanowi zapewnienie dopływu powietrza poprzez rozszczelnienie tylu okien w mieszkaniu (ułożenie klamki w pozycji tzw. rozszczelnienia lub użycie listwy higrowentylacyjnej w skrzydle okiennym), aby w danych warunkach nie następował odwrotny przepływ powietrza w żadnym przewodzie wentylacyjnym. Nadmiar pary wodnej przy praniu czy gotowaniu należy usuwać poprzez czasowe otwarcie okien.

Istotnym znaczeniem dla warunków użytkowania mieszkania ma także temperatura powietrza w mieszkaniu. Winna ona być utrzymywana na poziomie 20ºC, co w istotny sposób zapobiega wykraplaniu się pary wodnej na wewnętrznej stronie ściany osłonowej. Należy również zwrócić uwagę na zasadę, że spadek temperatury powoduje znaczny wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej dopuszczalnej normy 40% - 50 % i dalszy wzrost wykraplania się pary wodnej i zawilgocenia ścian, co ułatwia rozwój pleśni. W tych przypadkach zaleca się częste i intensywne wietrzenie mieszkań w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza, stosując zasadę: „im szczelniejsze okna i drzwi tym większa częstotliwość wietrzenia”. Niepisaną regułą użytkową jest pełna wymiana powietrza w mieszkaniu co około 4 – 6 godzin, co uzyskuje się we współczesnym mieszkaniu tylko przez celowe działanie, tj.wietrzenie.

Niestosownie się do zasad prawidłowej wentylacji mieszkań może powodować powstawanie pleśni na ścianach, za które Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności, gdyż problemy takie wynikają z nieprawidłowego użytkowania mieszkania.

Koszty związane z odgrzybianiem i odmalowaniem lokalu ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wentylacji lokalu wyposażonego w instalację gazową – ze względów bezpieczeństwa - nastąpi odcięcie dopływu gazu do lokalu do momentu protokolarnego stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale eksploatacji tel. 61 8111 573/574-576 lub 61 8127 412.

Osiedla

Wyróżnienia