Nasze zasoby

Spółdzielnia Mieszkaniowa obsługuje zasoby na następujących lokalizacjach:
- osiedle Leśne wraz z ul. Piłsudskiego w Koziegłowach,
- osiedle Karolin w Koziegłowach, ul. Poznańska,
- osiedle 40-lecia PRL w Czerwonaku,
- 4 budynki w Murowanej Goślinie, ul. Graszyńskiego,
- 3 budynki w Pobiedziskach, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby,
- 2 budynki w Przebędowie k. Murowanej Gośliny,
- 2 budynki na os. Malta w Poznaniu, ul. Lwa,
- 2 budynki przy ul. Małachowskiego na Podwalu w Poznaniu.


Według stanu na grudzień 2018 roku do Spółdzielni należy ogółem 5.334 członków. Spółdzielnia posiada 75 budynków, w których znajduje się blisko 4.389 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni blisko 240 tys. m² oraz 116 lokali użytkowych o powierzchni blisko 7 tys. m².
W wyżej wymienionych lokalach mieszkalnych zamieszkuje blisko 10.300 osób.


Zarządzanie nieruchomościami to przede wszystkim: bieżące administrowanie, realizacja rocznych i wieloletnich planów remontowych, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, ekonomiczno-finansowego, technicznego i p.poż.; podnoszenie wartości i standardu budynków (lokali) i ich otoczenia oraz konsekwentna polityka zarządu zmierzająca do obniżania kosztów eksploatacji i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarówno w zakresie infrastruktury budowlanej jaki i nowoczesnych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Ostatnich 10 lat naszej działalności to: uzyskanie premii termomodernizacyjnej z BGK i przeprowadzenie termomodernizacji budynków; generalne remonty pokrycia dachowego, balkonów i wiatrołapów; wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej, elektrycznej i wodnej; wprowadzenie elektronicznych podzielników ciepła i wodomierzy, przeprowadzanie audytów energetycznych i instalowanie adaptermów; realizacja energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i remonty chodników.

Nasze największe ostatnie osiągnięcia remontowe to:

- termomodernizacja budynków – proces ocieplania ścian zewnętrznych budynków zakończono w 2013 r. osiągając tym samym ocieplenie 100 % zasobów spółdzielczych. Równocześnie podjęto czynności w kierunku poprawy termoizolacyjności budynków poprzez docieplanie stropodachów, wymianę drzwi wejściowych do budynków na drzwi nowej generacji oraz wymianę okien na klatkach schodowych na okna o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Obecnie wszystkie budynki spółdzielcze mają ocieplone stropodachy i wymienione drzwi, a prawie 50% % naszych zasobów posiada okna nowej generacji. Termomodernizację udało się zrealizować szybko i efektywnie m.in. dzięki otrzymaniu premii termomodernizacyjnej, udzielonej Spółdzielni przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzymanie premii termomodernizacyjnej świadczy o solidnej pozycji Spółdzielni, jako zarządcy na rynku nieruchomości, albowiem jej uzyskanie uzależnione jest od spełnienia przez firmę wielu kryteriów finansowych, merytorycznych i formalnych. Jednak opłaciło się. Dzięki termomodernizacji oszczędzamy energię cieplną, obniżyliśmy koszty stałe i podnosimy jakość i wartość budynków. Mieszkania w ocieplonych blokach zyskały na wartości, a wygląd osiedla stał się bardziej nowoczesny W związku z dociepleniem budynków w naszych zasobach mieszkaniowych zostały wykonane audyty energetyczne dla tych budynków. Pozwoliło to na wprowadzenie do systemu rozliczania centralnego ogrzewania nowych współczynników LAF, których zastosowanie pozwala na uwzględnienie umiejscowienia lokalu w bryle budynku, z jednoczesnym uwzględnieniem temperatur rzeczywistych panujących w konkretnych lokalach, wynikających z upodobań użytkowników.

- system oszczędzania energii cieplnej Adapterm - w celu poprawy gospodarki cieplnej i oszczędności w tym zakresie, instalacja grzewcza we wszystkich naszych budynkach została zaopatrzona w zawory termostatyczne i wyposażana w system oszczędzania energii cieplnej Adapterm. Zastosowanie tego systemu było możliwe dzięki wyposażeniu naszych lokali w radiowe podzielniki. System Adapterm dostosowuje dostarczane ciepło do rzeczywistego zapotrzebowania lokatorów. W wyniku tego temperatura zasilania zostaje zredukowana, a straty ciepła w instalacji rozprowadzającej pomniejszone. Wdrożenie systemu przynosi oszczędności na poziomie 6%. Ponadto dzięki zastosowaniu ww. sytemu mamy możliwość stałego monitoringu urządzeń pomiarowych tj. podzielników ciepła i wodomierzy radiowych.

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - od 2013 r. prowadzimy sukcesywną wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w najstarszych budynkach. Zakres modernizacji dotyczy kompleksowej wymiany całej wewnętrznej instalacji. Proces ten będzie kontynuowany w latach następnych.

W planach na najbliższe lata mamy realizację energooszczędnego systemu oświetlenia klatek schodowych; analizujemy także opłacalność takich nowoczesnych technologii jak solary. Rozpoczęliśmy także wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w najstarszych budynkach.

Prowadzimy także intensywną politykę windykacyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego nieruchomości, realizujemy ustawowy obowiązek wyodrębniania lokali na własność oraz na bieżąco wprowadzamy zmiany wynikające z nowelizacji przepisów spółdzielczych.

Osiedla

Wyróżnienia