O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa obsługuje zasoby na następujących lokalizacjach:
- osiedle Leśne wraz z ul. Piłsudskiego w Koziegłowach,
- osiedle Karolin w Koziegłowach, ul. Poznańska,
- osiedle Przylesie w Czerwonaku,
- 4 budynki w Murowanej Goślinie, ul. Graszyńskiego,
- 3 budynki w Pobiedziskach, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby,
- 2 budynki w Przebędowie k. Murowanej Gośliny,
- 2 budynki na os. Malta w Poznaniu, ul. Lwa,
- 2 budynki przy ul. Małachowskiego na Podwalu w Poznaniu.

Według stanu na grudzień 2018 roku do Spółdzielni należy ogółem 5.334 członków. Spółdzielnia posiada 75 budynków, w których znajduje się blisko 4.389 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni blisko 240 tys. m² oraz 116 lokali użytkowych o powierzchni blisko 7 tys. m².
W wyżej wymienionych lokalach mieszkalnych zamieszkuje blisko 10.300 osób.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach działa na wielkopolskim rynku nieruchomości od 1982 roku, będąc w gronie liderów wśród inwestorów branży budownictwa mieszkaniowego. Działalność Spółdzielni obejmuje 3 filary: zarządzanie nieruchomościami, realizacja nowych inwestycji budowlanych oraz działalność społeczno-kulturalna.

Działalność inwestycyjna na rynku pierwotnym prowadzona jest przez Spółdzielnię od wielu lat pomimo często trudnej sytuacji na rynku nieruchomości. Jako jedni z pierwszych w kraju rozpoczęliśmy budowę mieszkań lokatorskich w oparciu o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (ogółem takich mieszkań w okresie od 1998 r. do 2004 r. wybudowaliśmy kilkaset). W latach 2000 - 2011 Spółdzielnia corocznie wprowadzała na rynek nową inwestycję obejmującą 70-110 lokali. Inwestycje te realizowane były w nowoczesnym systemie budownictwa, z wysokim standardem wykonania oraz funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu wokół budynku. We wrześniu 2015 roku została oddana do użytku ostatnio zrealizowana inwestycja.

Działalność społeczno-kulturalna obejmuje:
1) Klub osiedlowy (Klub Seniora, Klub Malucha, Sekcja Modelarska), których celem jest integracja oraz rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych sekcjach, a także upowszechnianie imprez o charakterze masowym (ogółem każdego roku organizowanych jest ok. 30 imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym),
2) Klub Sportowy „Karolinka”, w którym gry w piłkę nożną uczy się do 70 chłopców w wieku od 8 do 12 lat. W tej działalności nastawiamy się głównie na aspekt wychowawczy, co przy takim założeniu przynosi również wymierne efekty sportowe.
3) miesięcznik „Karolinka” – bezpłatny, wydawany od 22 lat, informujący mieszkańców o aktualnych i istotnych dla nich sprawach dot. spółdzielczości i spraw lokalnych, jak też przedstawiający sylwetki samych mieszkańców.

Zarządzanie nieruchomościami to przede wszystkim: bieżące administrowanie, realizacja rocznych i wieloletnich planów remontowych, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, ekonomiczno-finansowego, technicznego i p.poż.; podnoszenie wartości i standardu budynków (lokali) i ich otoczenia oraz konsekwentna polityka zarządu zmierzająca do obniżania kosztów eksploatacji i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarówno w zakresie infrastruktury budowlanej jaki i nowoczesnych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Ostatnich 10 lat naszej działalności to: uzyskanie premii termomodernizacyjnej z BGK i przeprowadzenie termomodernizacji budynków; generalne remonty pokrycia dachowego, balkonów i wiatrołapów; wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej, elektrycznej i wodnej; wprowadzenie elektronicznych podzielników ciepła i wodomierzy, przeprowadzanie audytów energetycznych i instalowanie adaptermów; realizacja energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i remonty chodników.

Nasze największe ostatnie osiągnięcia remontowe to:

- termomodernizacja budynków – proces ocieplania ścian zewnętrznych budynków zakończono w 2013 r. osiągając tym samym ocieplenie 100 % zasobów spółdzielczych. Równocześnie podjęto czynności w kierunku poprawy termoizolacyjności budynków poprzez docieplanie stropodachów, wymianę drzwi wejściowych do budynków na drzwi nowej generacji oraz wymianę okien na klatkach schodowych na okna o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Obecnie wszystkie budynki spółdzielcze mają ocieplone stropodachy i wymienione drzwi, a prawie 50% % naszych zasobów posiada okna nowej generacji. Termomodernizację udało się zrealizować szybko i efektywnie m.in. dzięki otrzymaniu premii termomodernizacyjnej, udzielonej Spółdzielni przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzymanie premii termomodernizacyjnej świadczy o solidnej pozycji Spółdzielni, jako zarządcy na rynku nieruchomości, albowiem jej uzyskanie uzależnione jest od spełnienia przez firmę wielu kryteriów finansowych, merytorycznych i formalnych. Jednak opłaciło się. Dzięki termomodernizacji oszczędzamy energię cieplną, obniżyliśmy koszty stałe i podnosimy jakość i wartość budynków. Mieszkania w ocieplonych blokach zyskały na wartości, a wygląd osiedla stał się bardziej nowoczesny W związku z dociepleniem budynków w naszych zasobach mieszkaniowych zostały wykonane audyty energetyczne dla tych budynków. Pozwoliło to na wprowadzenie do systemu rozliczania centralnego ogrzewania nowych współczynników LAF, których zastosowanie pozwala na uwzględnienie umiejscowienia lokalu w bryle budynku, z jednoczesnym uwzględnieniem temperatur rzeczywistych panujących w konkretnych lokalach, wynikających z upodobań użytkowników.

- system oszczędzania energii cieplnej Adapterm - w celu poprawy gospodarki cieplnej i oszczędności w tym zakresie, instalacja grzewcza we wszystkich naszych budynkach została zaopatrzona w zawory termostatyczne i wyposażana w system oszczędzania energii cieplnej Adapterm. Zastosowanie tego systemu było możliwe dzięki wyposażeniu naszych lokali w radiowe podzielniki. System Adapterm dostosowuje dostarczane ciepło do rzeczywistego zapotrzebowania lokatorów. W wyniku tego temperatura zasilania zostaje zredukowana, a straty ciepła w instalacji rozprowadzającej pomniejszone. Wdrożenie systemu przynosi oszczędności na poziomie 6%. Ponadto dzięki zastosowaniu ww. sytemu mamy możliwość stałego monitoringu urządzeń pomiarowych tj. podzielników ciepła i wodomierzy radiowych.

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - od 2013 r. prowadzimy sukcesywną wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w najstarszych budynkach. Zakres modernizacji dotyczy kompleksowej wymiany całej wewnętrznej instalacji. Proces ten będzie kontynuowany w latach następnych.

- energooszczędny system oświetlenia - od 2014 r. prowadzona jest sukcesywna wymiana dotychczasowego oświetlenia w zasobach spółdzielczych na nowoczesne i oszczędne systemy oświetlenia, tj. na energooszczędny system oświetlenia zewnętrznego oraz LED-owy system oświetlenia wewnętrznego na klatkach shodowych w budynkach.

- remonty balkonów - w oparciu o analizę stanu technicznego balkonów oraz stanu finansowego poszczególnych nieruchomości spółdzielczych, dokonujemy sukcesywnych remontów balkonów w naszych zasobach; do końca 2015 r. planujemy zakończyć remont balkonów w ok. 1/3 naszych zasobów.

- modernizacja dróg i chodników - w latach 2009 - 2016 realizowany jest kompleksowy remont powierzchni dróg i chodników we wszystkich zasobach spółdzielczych.

Prowadzimy także intensywną politykę windykacyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego nieruchomości, realizujemy ustawowy obowiązek wyodrębniania lokali na własność oraz na bieżąco wprowadzamy zmiany wynikające z nowelizacji przepisów spółdzielczych.

Wysoką pozycję Spółdzielni na rynku zarządców nieruchomości potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznane nam w ostatnich latach:
2003 - 2006
- Certyfikat "Europejska Jakość z Wielkopolski", godło „The best in Poland - Najlepsze w Polsce”,
- Wyróżnienia w rankingu „Złote Firmy Wielkopolski",
- Certyfikat „Najwyższa Jakość w Budownictwie" przyznany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością,
- Wysokie miejsce w rankingu „Gepardy Biznesu” organizowanym przez Instytut Bankowości Spółdzielczej w Warszawie,
2007
- Wyróżnienie w rankingu „Gazela Biznesu" przez gazetę "Puls Biznesu",
- Certyfikat „Menadżer Najwyższej Jakości”,
2010
- Wyróżnienie w rankingu „Gazela Biznesu" organizowanym przez gazetę "Puls Biznesu",
- II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii Spółdzielnie Średnie Inwestujące,
2011
- Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy,
- I miejsce w Wielkopolsce w konkursie "Dobra Spółdzielnia 2011" organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna,
2012
- "Certyfikat Wiarygodności" Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Firma,
2013
- Certyfikat "Europejska Jakość z Wielkopolski",
- Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013",
- I Miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych,
- Certyfikat "Firma Godna Polecenia",
- Wyróżnienie "Lider Przedsiębiorczości",
2014
- Laureat Ogólnopolskiego Programu Promocji Gospodarczej "Lider Zarządzania Nieruchomościami",
- Laureat Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług
- "Najlepsze w Polsce" organizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
- Drugie miejsce w konkursie miesięcznika "Domy Spółdzielcze".
- Drugie miejsce dla Spółdzielni z Koziegłów - Redakcja miesięcznika „Domy Spółdzielcze” już po raz czwarty nagrodziła najefektywniej pracujące spółdzielnie mieszkaniowe.
- Spółdzielnia uzyskała Certyfikat Euro Renoma w programie gospodarczo - konsumenckim Euro Renoma.
2015
- Wyróżnienie w rankingu "Gazela Biznesu" organizowanym przez gazetę "Puls Biznesu",
- Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2015" nadany przez Dziennik Gazeta Prawna
- Tytuł "Dobra Spółdzielnia Grand Prix - 5 lecie" nadany przez Dziennik Gazeta Prawna
2016
- Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej w kategorii spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji,
- Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2016" nadany przez Dziennik Gazeta Prawna
- Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2015 nadany przez Zarząd Bisnode Polska sp. z o.o
- Certyfikat "Najlepsze w Polsce"
2017
- Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2017" nadany przez Dziennik Gazeta Prawna
- Certyfikat „Najlepsze w Polsce”, Statuetka Hipolita nadane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wraz z Kapitułą Statuetki Hipolita
- Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2016 nadany przez Zarząd Bisnode Polska sp. z o.o
- Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej w kategorii spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji
2018
- Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2017 nadany przez Zarząd Bisnode Polska sp. z o.o
- Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2018" nadany przez Dziennik Gazeta Prawna
- Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej w kategorii spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji
- I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2017 miesięcznika "Domy Spółdzielcze"


Lider budownictwa

Nawet w najtrudniejszych czasach dla budownictwa mieszkaniowego, tj. na początku lat 90-tych, Spółdzielnia nie ograniczyła realizacji nowych inwestycji. I tak w roku 1991 r. oddaliśmy naszym klientom do dyspozycji 447 mieszkań, w roku 1992 - 591 mieszkań, a w roku 1993 -350 mieszkań.

Jako pierwsza firma w Wielkopolsce i jedna z pierwszych firm w kraju, Spółdzielnia rozpoczęła w 1997 r. budowę mieszkań lokatorskich w oparciu o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) i łącznie wybudowała około 350 takich mieszkań, co stawia Spółdzielnię w czołówce inwestorów społecznego budownictwa mieszkaniowego w regionie.

Obecnie Spółdzielnia oferuje swoim klientom nowoczesne mieszkania własnościowe z pełną własnością gruntu oraz infrastrukturą towarzyszącą, w budynkach wielorodzinnych zrealizowanych w ramach nowej inwestycji znajdującej się w Koziegłowach.

Osiedla

Wyróżnienia