Murowana Goślina

Najstarsza część zasobów mieszkaniowych Spółdzielni zlokalizowana jest w Murowanej Goślinie przy ul. Graszyńskiego.
Trzy spośród czterech bloków wybudowanych w latach 70-tych przez Spółdzielnię Lokatorsko - Własnościową w Obornikach, Spółdzielnia im. 23 Lutego przejęła w 1984 roku.
Czwarty blok wybudowano w latach 1982-84, w technologii tradycyjnej. Łączna powierzchnia 135-ciu mieszkań, w których mieszka około 400 osób wynosi 5.691 m2.

Na terenie osiedla zlokalizowano indywidualną kotłownię, pawilon handlowy oraz zespół garaży. W latach 2002/2003 przeprowadzono remont budynków. Ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono dachy + rynny, zmieniono system ogrzewania z węglowego na gazowe.

Osiedla

Wyróżnienia