Lokale użytkowe

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu użytkowego proszone są o złożenie w biurze podawczym lub przesłanie na adres Spółdzielni pisemnej oferty.

Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,
- wskazanie rodzaju prowadzonej działalności,
- proponowaną stawkę czynszu za m2 p.u.

Decyzję o wynajęciu lokalu podejmuje Zarząd Spółdzielni biorąc pod uwagę m.in. oferowaną stawkę czynszu, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i usytuowanie lokalu.

Jednocześnie informujemy, że wynajem lokali użytkowych odbywa się na następujących zasadach:
1) lokale użytkowe wynajmowane są osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność gospodarczą,
2) rodzaj prowadzonej działalności nie może być uciążliwy dla mieszkańców budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy,
3) najemca ponosi koszty ewentualnych prac modernizacyjno-adaptacyjnych lokalu związanych z jego przystosowaniem dla potrzeb planowanej działalności oraz że poczynione nakłady nie podlegają zwrotowi po zakończeniu działalności.
4) najemca zobowiązany jest wnieść kaucję w wysokości dwukrotności opłaty pobieranej z tytułu najmu lokalu,
5) na wypadek rozwiązania umowy najmu Najemca wyraża zgodę na pozostawienie w Spółdzielni części kaucji w kwocie 300,00 zł na poczet ewentualnej niedopłaty z tytułu rozliczenia wody lub centralnego ogrzewania (odczyty dokonywane są każdego roku, w miesiącu czerwcu, a informacja o rozliczeniu wysyłana jest w październiku/listopadzie).
6) w przypadku zainteresowania zainstalowaniem tablicy reklamowej informującej o prowadzonej działalności należy na piśmie określić miejsce jej montażu oraz wymiary. Do instalacji reklamy/szyldu można przystąpić po uzyskaniu pisemnej akceptacji Spółdzielni. Za zainstalowanie reklamy/szyldu oraz jej eksponowanie pobierana jest miesięczna opłata. Po zakończeniu działalności reklamę/szyld należy zdemontować.

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu użytkowego mogą uzyskać dodatkowe informacje dot. zasad wynajmu lokalu w dziale członkowsko-lokalowym (tel. 61 8111-588/589), natomiast w kwestiach technicznych oraz w celu obejrzenia lokalu prosimy o kontakt z działem eksploatacji (tel. 61 8111-575).

Pobierz wzór umowy najmu.

 

Lista wolnych lokali

Miejscowość Adres Kondygnacja Powierzchnia w m2 Media w lokalu Plany
Koziegłowy
Os. Leśne 12A w przyziemiu 78,00 co,zw,cw,kan
Os. Leśne 15B U1 w przyziemiu 64,30 co,zw,cw,kan
Os. Leśne 18A w przyziemiu 25,76 co,zw,cw,kan
Czerwonak
brak
Pobiedziska
brak
Murowana Goślina
brak
Poznań
brak

Osiedla

Wyróżnienia