TYTUŁ LIDERA ZOBOWIĄZUJE

W dniu 29 września 2017r. na zamku w Kliczkowie po raz czwarty rozdano nagrody Liderom Spółdzielczości Mieszkaniowej - czyli spółdzielniom, które w sposób wyjątkowy dbają o swoje zasoby i lokatorów.
Konkurs zorganizowany przez redakcję miesięcznika "Administrator" miał na celu wyłonienie najlepszych spółdzielni w 2017 r. Wśród prawie 40 laureatów ponownie znalazła się nasza Spółdzielnia.

Prezes Ryszard Jaroniec prezentuje statuetkę przyznaną Spółdzielni wraz z tytułem "LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI 2017" w kategorii spółdzielnie średnie z przychodem z inwestycji

Laureatami konkursu zostały spółdzielnie mieszkaniowe, które wyróżniają się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także ciekawymi inicjatywami na rzecz swoich członków, przedsiębiorczością i umiejętnością sprawnego poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych przepisów prawa.
Jury wyłoniło laureatów konkursu w czterech kategoriach, według kryterium wielkości spółdzielni oraz podziału na spółdzielnie uzyskujące przychody z inwestycji i spółdzielnie bez tychże przychodów. Najliczniejszą grupę laureatów stanowią spółdzielnie średnie bez przychodów z inwestycji.
Uroczysta gala jest miejscem nie tylko wręczenia statuetki i dyplomu, lecz także nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z przedstawicielami branży oraz wymiany doświadczeń - co w szybko zmieniającej się rzeczywistości jest szczególnie cenne dla właściwego jej interpretowania.