Aktualności

RYSZARD JARONIEC ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

W dniu 9 lutego 2018 r. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezes Ryszard Jaroniec otrzymał wraz z innymi osobami zasłużonymi w służbie państwu i społeczeństwu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Prezes Ryszard Jaroniec w chwilę po dekoracji, której dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski (na fotografii z prawej)

Ryszard Jaroniec pracujący w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego od 1992 r., a od 1995 roku pełniący funkcję Prezesa Zarządu jest jedną z zacniejszych postaci wielkopolskiej piłki nożnej i charyzmatycznym działaczem publicznym, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – drugim pod względem starszeństwa państwowym odznaczeniem cywilnym w Polsce (po Orderze Orła Białego). Zostało ono ustanowione przez Sejm RP w 1921 r. i jest przyznawane za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu.

Krzyż Kawalerski nadawany jest indywidualnie Prezes Ryszard Jaroniec otrzymał go za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju lokalnego, w działalności społecznej i charytatywnej

Pana pierwsze odczucia, myśli czy też plany? – zapytaliśmy prezesa Ryszarda Jarońca

„Osoby odpowiedzialne w państwie uznały, że są powody dla których warto mnie wyróżnić tak zaszczytnym odznaczeniem, i to jest to dla mnie powód do dumy. Z pewnością nie dokonałbym w życiu tego co zostało dostrzeżone bez wsparcia i wyrozumiałości dla moich poczynań ze strony nie tylko najbliższej rodziny, ale także moich współpracowników w Spółdzielni i szerokiego grona społeczników poza nią. Bardzo wszystkim dziękuję za liczne głosy sympatii i gratulacje. Uważam, że to wyróżnienie jest także „ICH” zasługą, więc na równi ze mną powinni mieć powód do dumy.”

O pracy zawodowej odznaczonego…

Ryszard Jaroniec jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Zawsze podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej jak i zarządzanej spółdzielni, wykraczające poza obowiązki służbowe.

Był inicjatorem i współzałożycielem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości. W okresie najtrudniejszym dla budownictwa mieszkaniowego, tj. na początku lat 90-tych, wypracował metody pozyskiwania środków finansowych i materiałów budowlanych do realizowania przez zarządzaną Spółdzielnię nowych inwestycji na poziomie 350–600 mieszkań rocznie. Do 2018 roku kierowana przez Ryszarda Jarońca Spółdzielnia wybudowała prawie 3000 mieszkań.

W 1996 roku przygotował firmę do budowy mieszkań lokatorskich w oparciu o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W tej dziedzinie był prekursorem realizacji tego programu, Spółdzielnia rozpoczęła budowę mieszkań lokatorskich w oparciu o kredyt z KFM w 1997 r. i łącznie wybudowała niespełna 500 takich mieszkań, co stawia Spółdzielnię w czołówce inwestorów społecznego budownictwa mieszkaniowego w regionie.

Swoją wiedzę i doświadczenia upowszechnia wśród zarządców i prezesów innych spółdzielni aktywnie uczestnicząc w pracach stowarzyszeń i poza nimi, co znacząco wpłynęło na przyznanie w 2007 roku tytuł Menadżera Najwyższej Jakości Roku. W latach 2012–2017 Ryszard Jaroniec otrzymał kolejno tytuły Lidera Przedsiębiorczości, Lidera Zarządzania Nieruchomościami, Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej, a kierowana przez niego Spółdzielnia otrzymała tytuły: Dobra Spółdzielnia – w każdym kolejnym roku, Filar Spółdzielczości – 2014 i 2017 r. Także po raz czwarty Spółdzielnia została wyróżniona Certyfikatem Godła „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland” oraz w 2017 r. za wieloletnią wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego – Kapituła Konkursu wyróżniła Spółdzielnię Statuetką Hipolita.

O działalności poza zawodowej…

Jest też wysoce zaangażowany w działalność publiczną nie związaną ze spółdzielczym środowiskiem. Niejednokrotnie przyczyniał się do znacznej poprawy warunków pracy policji. Był inicjatorem wygospodarowania w spółdzielczych zasobach i przystosowania pomieszczeń dla rewiru dzielnicowych czerwonackiej policji, a w 2015 r. zaadoptowania pomieszczeń na siedzibę komendy Straży Gminnej. Za swoją aktywność w tej materii wielokrotnie otrzymał podziękowanie od Komendanta Wojewódzkiego Policji i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego.

Wyczulony na niewłaściwe zachowania innych, w 2004 roku nie dopuścił do przygotowanej przez mieszkańca jednorodzinnego domu eksplozji bomby, która w opinii ekspertów mogłaby poważnie uszkodzić okoliczne budynki. Za wykazaną czujność, obywatelską postawę i zapobieżenie tragedii, na wniosek Wielkopolskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego otrzymał podziękowanie od Wojewody Wielkopolskiego.

Jest wieloletnim działaczem sportowym. W 1995 roku był współzałożycielem Klubu Sportowego „Karolinka”, a od 1997 roku pełni funkcję Prezesa Klubu. Czynnie zaangażował się w pracy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W tych strukturach pełnił w latach 2000–2012 funkcję członka zarządu, a w latach 2008–2012 był wiceprzewodniczącym WZPN. W najtrudniejszych chwilach dla piłki nożnej, brał czynny udział w dostosowaniu zarówno struktur jak i ludzi do nowych warunków pracy. Wspiera także lokalne inicjatywy mieszkańców uprawiających inne dyscypliny sportowe. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznakami WZPN jak i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Od wielu lat aktywnie wspiera działania na rzecz osób starszych. Z jego inicjatywy powstał i funkcjonuje od 2002 roku Klub Seniora w Koziegłowach, który obecnie zrzesza ponad 150 osób, a w 2009 roku rozszerzył jego działalność na Czerwonak. W ramach tej działalności, dla wielu grup seniorów pozyskuje środki i organizuje atrakcyjny wypoczynek lub wycieczki do wielu krajów Europy.

Aktywnie wspiera rozwój gospodarczy Gminy Czerwonak za co w 2017 roku otrzymał od samorządu Gminy tytuł „Zasłużony dla Gminy Czerwonak”.