Kontakt z nami

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
62-028 Koziegłowy, os. Leśne 18 A

NIP: 777-00-20-597
KRS: 0000095117

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro czynne:
poniedziałek w godz. 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek w godz. 7.00 - 15.00
piątek w godz. 7.00 - 13.00

Centrala: 61 8111 560
Sekretariat Zarządu: 61 8111 591
fax: 61 8111 567
e-mail: sm@kozieglowy.com.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt: inspektorochronydanych@kozieglowy.com.pl

Numery telefonów podane poniżej aktywne są tylko w dni powszednie w godzinach pracy spółdzielni. Zgłaszanie awarii pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji domofonowej, zalania mieszkań, poza godzniami pracy, można zgłaszać pod numerami dostępnymi w dziale Awarie.

Dyrektor Finansowy:61 8111 566
Główna Księgowa:61 8111 581
Kierownik GZM:61 8111 570

- Klub Karolinka:61 8127 021

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ("GZM") (sprawy techniczne, awarie, zalania mieszkań, rozliczanie ciepła):
- kierownik działu:61 8111 570
- rozliczanie ciepła:61 8111 571
- awarie:61 8127 412, 61 8111 572 / 573 - 576

- administrator
osiedla: Karolin, Czerwonak, Murowana Goślina, Przebędowo:
61 8111 575
- administrator
osiedla: Poznań, Pobiedziska, Koziegłowy
(ul. Piłsudskiego 27B, i os. Leśne nr 1 - 4):
61 8111 576
- administrator
osiedla: Koziegłowy os. Leśne i ul. Piłsudskiego
(budynki inne niż wyżej wymienione):
61 8111 574

Dział księgowo finansowy (sprawy finansowe, rozliczanie czynszów i wkładów, rozliczanie wody, windykacja należności, rozliczanie kredytów inwestycyjnych)
- kierownik działu: 61 8111 582
- czynsze: 61 8111 585
- windykacja: 61 8111 564
- kredyty: 61 8111 564 / 584
- rozliczenia wkładów: 61 8111 563
- rozliczenia lokali użytkowych: 61 8111 584
- rozliczanie wody: 61 8111 582

Dział członkowsko - lokalowy (przyjmowanie w poczet członków, rezygnacje z członkostwa, sprzedaż mieszkań, wynajem lokali użytkowych, regulowanie spraw mieszkaniowych po ustaniu członkostwa, rozwodzie, śmierci)
- kierownik działu:61 8111 580
- sprawy członkowsko-mieszkaniowe:61 8111 588 / 589

Wyświetl większą mapę