Wyodrębnianie lokali mieszkalnych wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM)

Zlikwidowano problem niespójnych regulacji prawnych dotyczących wyodrębniania lokali spółdzielczych wybudowanych ze środków b. KFM.

Z dniem 25.10.2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.1582 z dnia 10.10.2015r.).

Ustawa ta zmieniła m.in. przepisy rozdziału 2a ww. ustawy, w tym art. 15 e, którego treść dostosowano do zmienionego zakresu instrumentów finansowania zwrotnego udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego programu rządowego.

Tym samym usunięty został zakaz wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych współfinansowanych kredytem ze środków b. KFM, dla których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Powyższe stanowisko potwierdza także BGK.

W związku z powyższym Spółdzielnia rozpoczęła prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach wybudowanych przy udziale środków b. KFM (podst. pr. art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zakończenie procedury i rozpoczęcie wyodrębniania lokali w przedmiotowych nieruchomościach planowane jest na III kwartał br.

[informacje archiwalne]Klub Seniora

Organizujemy spotkania według potrzeb, w grupach dla ludzi starszych, często samotnych, którzy u nas nie czują się obco.

Klub Malucha - Nowe zapisy

Zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na ciekawe zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00

Wyróżnienia