Aktualności

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

KOMUNIKAT

Informujemy, że w 2018 roku firmy REMONDIS, ORDO, EKO-TOM, HEMAR, FB - Serwis
na zlecenie Związku Międzygminnego GOAP
będą wywoziły odpady wielkogabarytowe z terenu SM w Koziegłowach wg poniższego harmonogramu.

Odpady wielkogabarytowe z rejonu

W związku z powyższym prosimy o wystawienie do dnia planowanego terminu wywozu wszystkich zbędnych przedmiotów wielkogabarytowych (meble, dywany, wózki dziecięce, rowery).