Formularze

Oświadczenie o ilości osób w gospodarstwie domowym w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie o liczbie zameldowanych i zamieszkałych osób.pdf

Wniosek o przesyłanie korespondencji pocztą e-mail.

Wniosek o zakup miejsca postojowego os. Leśne 1A.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - udział w przetargu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu założenia księgi wieczystej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu sprzedaży, zamiany, darowizny lokalu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.

Kwestionariusz danych osobowych - dla członków spółdzielni.

Kwestionariusz danych osobowych - dla właścicieli i współwłaścicieli.

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków KFM w prawo odrębnej własności lokalu.

Dokumenty

Wyróżnienia