DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2015

W dniu 23 lutego br., a więc w 33 rocznicę powstania Spółdzielni Mieszkaniowej im.23 Lutego w Koziegłowach, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej prezes Spółdzielni Ryszard Jaroniec otrzymał Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2015.

Wręczenia Certyfikatu dokonał dyrektor Programu redakcji Strefy Gospodarki Łukasz Osypiński, który powiedział: „W programie Dobra Spółdzielnia 2015 pragniemy bardzo mocno skoncentrować się na porównaniu skali rozwoju Spółdzielni na przestrzeni kilku ostatnich lat, tak aby możliwie rzetelnie ocenić skuteczność zarządzania. Każda ze Spółdzielni biorących udział w programie wypełnia taką samą ankietę weryfikacyjną, jednak każdy uczestnik programu oceniany jest indywidualnie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, iż możliwości są determinowane przez takie zmienne jak struktura wiekowa zasobów, liczba lokali użytkowych, zamożność lokalnej społeczności czy wysokość stopy bezrobocia.
Celem redakcji Strefy Gospodarki jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych, które nie obawiały się pokazać jawność swojego działania oraz poddały się niezależnej, zewnętrznej weryfikacji, a w naszej ocenie Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach do nich należy.”

Waldemar Filipowicz

Osiedla

Wyróżnienia