Dział członkowski

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

dział członkowsko-lokalowy - pok. nr 13
siedziba Zarządu Spółdzielni - Koziegłowy, os. Leśne 18A

1

kupiłeś lub otrzymałeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze darowizny lub spadkobrania

powinieneś zgłosić się do nas z oryginałem aktu notarialnego lub postanowienia Sądu w celu uregulowania formalności dot.: kwestii członkostwa, zawarcia umów na media i zgłoszenia liczby osób zamieszkujących w lokalu

2

chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka

powinieneś wpłacić wpisowe i udział oraz wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni

3

w przypadku zgonu członka Spółdzielni (lub współmałżonka)

- w przypadku prawa lokatorskiego (art. 14 usm)
z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Istnieje konieczność uregulowania spraw członkowskich i finansowych w terminie 1 roku od daty zgonu
w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do nas z aktem zgonu
- w przypadku prawa własnościowego (art. 179 usm)
jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do nas z aktem zgonu.

4

jeżeli Twoje małżeństwo zostało rozwiązane, a w czasie małżeństwa nabyliście wspólnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

musisz zgłosić się do nas w terminie 1 roku z wyrokiem rozwiązującym Twoje małżeństwo i podziałem majątku wspólnego,

5

jeśli zakładasz księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

na Twój wniosek wystawimy Ci zaświadczenie o położeniu i wielkości lokalu oraz zaświadczenie potwierdzające Twoje członkostwo w Spółdzielni,

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu założenia księgi wieczystej.

6

posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności lokalu

musisz złożyć wniosek oraz przyjść ze wszystkimi osobami uprawnionymi np. współmałżonkiem, w celu podania niezbędnych danych (wg. dowodów osobistych) do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, a dział finansowy poda wymagane kwoty niezbędne do przekształcenia prawa

7

jesteś członkiem Spółdzielni i chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, przypadło osobie Ci bliskiej, która skorzysta z roszczenia z art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (usm)

powinieneś zgłosić się do nas celem złożenia rezygnacji z członkostwa i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Osoba, która ubiega się o członkostwo i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu winna natomiast wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz stosowne formularze. Ponadto konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową Twego lokalu, na podstawie którego dział finansowy ustali wysokość zgromadzonego wkładu mieszkaniowego. Osoba bliska wnosi wkład mieszkaniowy (możesz dokonać darowizny, ale pamiętaj o uregulowaniu kwestii podatkowych). Pamiętaj, że osoby Ci bliskie (wg ustawy usm) mają 1 rok na zgłoszenie roszczenia z art. 15. Jeśli zgłosi się kilka osób stosuje się odpowiednie przepisy ustawy - w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do nas

8

zbywasz własnościowe prawo do lokalu

złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego tytuł prawny do lokalu i że zbywany lokal nie jest zadłużony

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu sprzedaży, zamiany, darowizny lokalu.

9

aby ustalić wkład budowlany za Twoje mieszkanie własnościowe

musisz zlecić wycenę swojego mieszkania rzeczoznawcy majątkowemu, aby ustalił wartość rynkową posiadanego lokalu

10

jeśli chcesz zostać członkiem Spółdzielni

zgłoś się do nas w celu złożenia deklaracji członkowskiej; ponadto należy wpłacić na konto Spółdzielni udział w kwocie 150,00- zł i wpisowe w kwocie 500,00- zł,

Osiedla

Wyróżnienia